Restaurant El mercadet del mar
C/ Botigues de Mar, 51